Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych

Oferujemy usługi w zakresie przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, a także podręcznego sprzętu gaśniczego. Wykonujemy przeglądy okresowe jak również badania wydajności nowych instalacji w celu odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dbamy o bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno w pracy, domu jak i samochodzie. Oferujemy serwis, oraz przeglądy sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej, kompleksową obsługę firm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu. Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

 • przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
 • co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,
 • naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,
 • dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:
  • ogólny stan gaśnicy,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.
Jako dowód wykonania prac zamieszczamy na etykiecie samoprzylepnej informację, która powinna zawiera:
 • nazwę i adres firmy
 • rodzaj wykonanej czynności; naprawa lub przegląd
 • datę ostatniej naprawy i kolejnego przeglądu