Obsługa techniczna budynków

Wiele osób, pracujących na co dzień w budynkach wielkopowierzchniowych, nie zastanawia się, jak działają zamontowane instalacje i urządzenia i kto dba o ich sprawność. Zauważają to dopiero wtedy, gdy nagle coś przestaje działać. To właściciel budynku zobowiązany jest do zapewnienia należytego stanu technicznego zarządzanej  przez siebie nieruchomości, bezpieczeństwa pracowników, klientów, oraz zapewnienie, poprzez regularne kontrole i przeglądy prawidłowości funkcjonowania instalacji umożliwiającej ciągłość pracy. W związku z wymaganiami stawianymi przez zarządców nasza firma świadczy szeroki zakres świadczonych usług. Dla właściciela nieruchomości nasze działanie jest rozwiązaniem idealnym, pozwalającym na utrzymywanie budynku w doskonałej kondycji technicznej. Nie musi obawiać się nieprzewidzianych awarii, a w sytuacjach nadzwyczajnych zapewniamy całodobowy serwis techniczny. Poznaj zalety współpracy z nami. Zapraszamy, napisz lub zadzwoń!

Nasze usługi obejmują m.in.
 • Zapewnienie bieżącej konserwacji
 • Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku – usuwanie nagłych awarii
 • wykonywanie przeglądów, oraz pomiarów elektrycznych
 • wykonywanie przeglądów gazowych
 • wykonywanie przeglądów HVAC (klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania)
 • przeglądy p.poż (hydrantów, oraz gaśnic)
 • prowadzenie dokumentacji (książki) obiektu budowlanego według obowiązujących przepisów, a także dokumentacji technicznej budynku,
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości zgodnie z aktami prawnymi i Prawem Budowlanym,
 • opracowywanie planów remontowych, realizacja remontów zgodnie z przyjętymi ustaleniami
 • Współpraca z podwykonawcami usług i robót budowlanych, negocjacja cen i warunków umowy,
 • nadzór techniczny i bieżąca obsługa budynku,
 • informowanie zarządcy o stanie technicznym budynku, a także postępach w pracach remontowych.
 • Wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, oraz modernizacje w budynku